Bài thơ ngắn gọn mà súc tích, kiệm lời và giàu biểu cảm, đặc biệt câu cuối cùng đã làm sáng cả bài thơ.

"Một dòng
Yêu anh
Suốt đời viết mãi"

Như là lời tụng ca muôn thuở về tình yêu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)