Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2013 20:33

Đợi nàng ngoài ngõ
Nóng lòng một giỏ
Đỏ tình
Hun
Lẹm vườn
Sém nhà
Bén chiều loang
Rực nung núi lửa
Đốt
Mặt trời ra tro
Đêm ra than
Nàng vẫn không lộ
Nàng không có
Hay nàng bỏ
Bốc khói
Cơn này
Cháy tôi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]