Đăng bởi demmuadong vào 10/08/2006 06:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/08/2006 06:09

Và chiếc lá em cầm tay ngày nọ
Ðã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
Ðể chiều nay chợt nghe nổi gió
Anh vội vàng đi đón lá thu rơi.