14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 09/04/2008 08:27 bởi demmuadong, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/06/2008 03:54 bởi Cammy
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan còn có bút danh là Hoàng Thiếu Phủ, phóng viên báo Tuổi Trẻ Cười. Ông là biên tập viên của NXB Trẻ, đồng thời là nhà thơ. Tên thật là Hoàng Ngọc Hợp. Là em trai nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Tác phẩm:
- Quán Ông Đồ (NXB Trẻ, 2008)
- Các tác phẩm thơ đăng báo và trong nhiều tuyển tập