Chưa có đánh giá nào
11 bài thơ
Tạo ngày 14/10/2016 22:49 bởi Vanachi
Tập thơ Chuông gió ngoài hiên (NXB Hội nhà văn, 2014).