Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 08/06/2009 10:44

Em bỗng chín đỏ như trái cây chạm mặt trời
                                    mùa hạ
Trái cây hoang dã
Vùng biển nâu

En chín đỏ
Mà sao không hái được

Rồi em sẽ rụng nằm trong cát
Bỏng rẫy mặt trời hoang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]