Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 09/06/2009 20:34

Thầy vào như hơi gió
Tăng đoàn rạng rỡ tuệ quang

An tịnh - mỉm cười
Đã về - đã tới
Bây giờ - ở đây
Tự do ngay phút này - hoặc không bao giờ nữa