Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phật tử vào 12/11/2009 21:09

Thị Mầu tu ở chùa làng
Áo nâu khép lại bẽ bàng nhân duyên
Ăn mày phẩm oản cửa thiền
Đầu môi thèm khát những miền táo chua

Mầu thay tiểu quét sân chùa
Lá đa hờn gió cuối mùa chẳng rơi
Giở kinh ra tụng mấy lời
Mõ khô, chuông khốc làm trời nổi giông

Ai xui đôi má em hồng?
Ai xui tuệ giác sư ông mơ màng?
Gọi đò chở nỗi đa đoan
Miệng đời - sóng cả có sang được bờ?

Thôi thì gom cái lẳng lơ
Ra sông đánh đổi giấc mơ cỏ nhàu
Khéo tu úa một mùa cau
Vụng tu tàn mấy mùa trầu đổ non

"Lẳng lơ đây cũng chẳng mòn
A di đà phật! Trăng còn lẳng lơ..."
Lên chùa tôi nhận con thơ
Vấp chân vương phải sợi tơ...Thị Mầu...