Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phật tử vào 23/02/2010 02:54

Em buồn ngồi tựa song đào
Hỏi người tri kỉ ra vào vấn vương
Những là năm nhớ, mười thương
Gió buông vạt áo quên đường sang mây...

Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu em đợi một ngày dài ghê
Thương nhau xin nhớ lời thề:
"Quan họ chẳng thể đón về...thương nhau"

Đêm qua gió đánh buồng cau
Sớm nay sương muối giàn trầu héo hon
Cái duyên ngồi gốc cũng mòn
Dọn quán em bán có còn ai mua?

Bồng bềnh câu hát vào chùa
Đèn nhang em khấn mà chua chát lòng
Hỡi người quân tử biết không?
Năm canh ra ngó vào trông em chờ...