44.75
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phật tử vào 21/06/2009 08:07

Trời trở ngọn heo may
Gọi mùa thu chạm ngõ
Sương ngủ quên trên cỏ
Dế ôm đàn ngồi ca

Cúc bên thềm bừng hoa
Uống nắng vàng dịu ngọt
Chim đánh rơi tiếng hót
Trong vườn hồng trĩu cây

Chị gió đi chăn mây
Giữa khoảng trời xanh ngắt
Khói lam chiều dìu dặt
Đàn trâu về xóm thôn

Đồi gánh mảnh trăng non
Đóm lên đèn đi gác
Ngoài sân lá xào xạc
Hương cốm đồng tỏa lan...