Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phật tử vào 12/11/2009 21:10

Mẹ Đốp! Con mẹ Đốp đâu?
Ra đình trải chiếu, quạt hầu quan viên
Bụng kềnh phơi giữa thanh thiên
Yếm sồi căng mõ. Dĩ nhiên...cũng tình!

Thị Mầu! Em Thị Mầu xinh!
Phá xiềng đạo đức đi rình của chua
Cả gan sàm sỡ cửa chùa
Lần sau Mầu nhớ bỏ bùa...cho quan!

Trơ trơ bia miệng thế gian
Khen quan phụ mẫu khéo tham "việc làng"
Nhà ai con gái chửa hoang
Ăn no "sản phẩm" nó mang ra mời!

Mắt rồng lấp bởi nắm xôi
Chân hùm giày xéo cuộc đời dân đen
Chẳng thơm cũng thể hoa sen
Dẫu không tỏ rạng cũng đèn trời soi!

Ai ơi, ngẫm thử mà coi
Bao nhiêu anh "phó" học đòi thành "quan"
Để ra "ăn khoán" đình làng
Mua danh ba vạn làm sang với đời!