13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phật tử vào 08/04/2009 21:47

Chùa làng soi bóng hồ sen
Tháng Ba đom đóm rước đèn hoa đăng
Rủ nhau đi cấy sáng trăng
Thoảng mơ tiếng mõ đêm rằm nhặt khoan...

Giọt chuông thánh thót tam quan
Nhành mai gọi chú bướm vàng vờn hoa
Sân chùa tiểu quét lá đa
Khói nhang trầm mặc, la đà câu kinh...

Sương vương hồng đoá môi xinh
Gót tiên đội nắng bình minh lên chùa
Thềm nào rụng quả táo chua?
Thị Màu rình rập bỏ bùa áo nâu...

Về làng hồn tựa vào đâu?
Mái chùa cong vút xanh màu rêu phong
Lại đi cấy giữa sáng trăng
Lại nghe tiếng mõ đêm rằm...nhặt...
                                        khoan...