Đã vỡ oà trong anh
Cả mùa hè nóng bỏng
Đã xót vào trong nhau
Những bạc đầu ngọn sóng

Đã thêm nhiều đêm trắng
Tìm nhau trong hư không
Chỉ gặp mùa bến vắng
Con đò quên qua sông

Giá em đừng cố chấp
Những vặt vãnh trong anh
Giá anh đừng hấp tấp
Vùi đi mùa xuân xanh

Giờ, đêm, tim loạn nhịp
Giờ, ngày, mắt chờ ai
Giờ, lòng thêm réo nhức
Bợt bạt tiếng thở dài

Biết chỉ là bong bóng
Nổi sau thời mình yêu
Mà sao thành vệt bỏng
Đau xé lúc về chiều

Trái tim dù đã rêu
Những ngu ngơ thuở ấy
Những ký ức lắm điều
Cứ cồn cào bốc cháy
Nhớ một thời còn yêu...