Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2020 19:30, số lượt xem: 229

Trăng bay muôn dặm, đêm đen tràn
Bước ngập đường quê, lòng xốn xang
Dáng liễu đầu làng trông giúp ngõ
Đêm chìm trong mắt, bóng tối mờ


Hôm nay của những chiều mùa sang
Ngàn con mắt lá cũng ngỡ ngàng
Bước đến chân trời: màu đỏ máu
Ánh tà khuất bóng màn đêm đen.

Máu huyết trời đêm đâu rụng xuống
Huyết đọng thành cành nỗi vấn vương
Ngàn sao lưu giữ tinh sương cũ
Thức chạm trời sâu, luống đoạn trường
Đêm đen!

1990