Hãy nổi trống lên ơi cô gái Ê Đê
Vỗ vào mặt phía da con trâu cái
Cả núi rừng Tây Nguyên thức dậy
Để chung hưởng một niềm vui hôm nay
Cô gái Ê Đê cưới chàng trai Mơ Nông
Họ đứng cao hơn ngọn núi Chư Giăng Sinh
Cho Tây Nguyên thêm xinh
Và giữ nước cho muôn đời Hồ Lak
Hãy nổi trống lên ơi cô gái Ê Đê
Để ngợi ca nghìn lần hồn “trinh nữ”
Để nói với buôn làng mình lần nữa
Đã hết rồi bao kiếp người đau khổ
Hãy nói với ông tù trưởng Ama Sô
Những gì còn lại của hư vô
Chứa đựng nơi mặt trống phía da con trâu đực
Đừng ai quên và xin đừng ai vỗ nó.


Buôn Ma Thuột, 4-1997