Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2015 09:18

Duyên kiếp chi chi khéo lạ đời,
Nhục vinh trong cuộc cũng là trời.
Biển cờ ai mượn thầy đem tới,
Trăng trối rồi ra bác khuấy chơi.
Thảo mẹ ba xuân lòng cỏ thẹn,
Chăn dân bốn tháng vận cầm lơi.
Thôi thôi nhắm mắt dò con tạo,
Trâu ngựa ngoài tai mặc tiếng cười.