Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2015 09:17

Năm mới trời xuân cha chả vui,
Vui rồi nghĩ lại cũng ngùi ngùi.
Một mình võng lọng gông cùm đủ,
Bốn kỷ nên hư khổ sướng rồi.
Chướng chướng ngoài tai trâu ngựa gọi,
Trơ trơ trong dạ đá vàng trui.
Từ đây cho tới về sau nữa,
Sau nữa ra răng sẽ thử coi.