15.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 23/02/2019 20:07

Bảy, tám chục năm giời mất nước
Các cụ già uất ức lầm than
Mắt trông nước mất nhà tan
Giống nòi sỉ nhục, giang san thẹn thùng
Đã thấy Phan Đình Phùng khởi nghĩa
Đã thấy vùng Yên Thế đánh Tây
Nước non vẫn...


Nguồn:
1. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 36, NXB Văn học, 1980
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005