31/03/2023 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ trong nhật ký

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 23/02/2019 20:07

 

Bảy, tám chục năm giời mất nước
Các cụ già uất ức lầm than
Mắt trông nước mất nhà tan
Giống nòi sỉ nhục, giang san thẹn thùng
Đã thấy Phan Đình Phùng khởi nghĩa
Đã thấy vùng Yên Thế đánh Tây
Nước non vẫn...
Nguồn:
1. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 36, NXB Văn học, 1980
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thơ trong nhật ký