các ông cụ thật phi thường, coi đất nước trên hết, đáng để hậu thế noi theo

Anh hùng Hoả diệm tộc
  Về làng nhớ thắp nén hương
Cho tròn bông lúa nghĩa tình quê ta