15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hư Vô vào 21/02/2023 14:00

Em về nắng ở chung quanh
Tay che vành nón chòng chành đời nhau
Nơi có dòng sông bắt đầu
Em đứng soi bóng trên cầu gió bay.

Hay tại ngọn tóc em dài
Cuốn tôi lơ lửng trên vai lụa trần
Nhịp cầu như thể không chân
Mà em cũng đã một lần bước qua.

Còn thương vạt áo lụa là
Vì ai nắng đã phôi pha dáng chiều
Hồn tôi như đám rong rêu
Bám vào là đã tiêu điều đời em.

Thì dẫu nắng có vàng thêm
Em cũng lẩn thẩn buồn riêng bóng mình
Vì trên mặt nước lung linh
Cầu cao như đã bạc tình dòng sông…