Nghĩa là trăng ngọc uống buồn đau
Xác xơ nát bấy lệ yêu đầu
Tình em chẳng lẽ sầu tê tái
Ngơ ngác chỉ còn thêm đớn đau.


2010