Lao xao lá đổ buồn xơ xác
Kiếm kẻ tài như mong sa mạc
Lất phất mưa bay lác đác hồn
Rung rinh gió thổi lao đao xác
Già nua ước nguyện hái sao Khuê
Trẻ tráng mong tìm chơi núi bạc
Ánh đuốc tiêu tan rụng rụng đời
Ngày mai đói rách làm sao khác?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016