Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 11/02/2018 09:20

Tham giàu là việc gái trai
Tham tình tham nghĩa nhớ hoài em ơi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018