Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/09/2017 18:03

Thấy em xinh quá làm quen
Ai dè nhà đã đỏ đèn từ lâu
Thôi thì cá đã mắc câu
Làm sao cũng nhạt phút đầu gặp nhau
Khen ai khéo bắc nhịp cầu
Bắc hoài như thế tình đau lỡ làng
Anh về theo chuyến đò ngang
Tìm phương quên lãng bẽ bàng ngàn sau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017