Từ em phần số anh thay đổi
Từ dáng nguyên trinh dậy mây trời
Ngang khe núi ấy mà suốt kiếp
Bắt cặp bên đời xua bão trôi

Qua bao sống chết nhiều thiên biến
Cây bám rễ đầy lưu tuổi tên
Nhớ trong biển ngọc tìm tận đáy
Mới thấm lòng nhau, hỡi vợ hiền!

Dỗi hờn đến thế mà yêu thế
Say cõi lòng nhau bao đam mê
Triệu biển đa tình sao sánh được
Một mảnh nhu mì, ôi gái quê!


Cái Bè, Tiền Giang, 2008