Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 16/08/2016 08:11

Anh nghiêng mình gánh lấy non sông
Tưởng là người vĩ đại
À, thì ra chỉ gánh tấm bản đồ!


2015