Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 18:11

Nhãn thơm nhãn chín no tròn
Yêu em khác họ hãy còn chờ trông
Đò qua cồn cát xóm Đông
Đò về anh nhớ nụ hồng ngát hương
Tình thương, ơi cái tình thương!
Ai gieo chi cảnh đoạn trường Chức – Lang?


2000