Trèo cao dốc lợi danh
Xuống thấp tận chân thành
Cúi mặt tình xa ngái
Quay đều cuộc quẩn quanh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016