Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 16:49

Ngọc đời độc mộc bước lênh đênh
Giạt đến phương nao cũng gập ghềnh
Trái vỡ mà tay thì ngắn lại
Nên giờ với mộng kiếp chông chênh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017