Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:34

Ngẫm đời vui vẻ mà chơi
Hơn thua chi thế nhiều lời nhỏ to
Mai đây vùi xác trên gò
Có gì hơn cả so đo làm gì?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016