Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 19:07

Ngày em rực rỡ xe hoa
Là ngày anh chết bằng ba bốn lần
Chân nào chân rã rời chân
Tới lui lui tới tần ngần đớn đau
Trách ai bắc một nhịp cầu
Cho chàng trai lạ sang giàu viếng em.


2000