Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 21:16

Non Nam vĩnh viễn của người Nam
Lũ giặc đừng mong dự tính ngầm
Cả nước con dân đều ái quốc
Đời đời định rõ mãi ngàn năm

Giời ban đất nhỏ nước ta này
Chữ S ngời ngời ở chốn đây
Vũ khí lên nòng chờ bọn cướp
Vào Nam nhất định sẽ phanh thây!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019