Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:33

Nói giời nói đất nói giăng
Nói cho vỡ nát chả bằng lòng ta
Xiêu thành xiêu quách xiêu nhà
Chí ta đã quyết chớ mà đổi thay.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016