Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/08/2017 06:18

Miệng thì hay giỡn hay cười
Phàm ăn tục uống hoá đời nhơn ngu
Mũi thì hở cả, tay quơ
Chân đi loạng choạng bao giờ đáng tin?
Tính tình nông cạn hay xin
Uốn ba tấc lưỡi mà in chuyện người
Ai ơi, đừng nói đừng khơi
Bao nhiêu chuyện nhỏ lắm lời thành to.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017