Tôi nào biết rượu để uống say
Khi thấy người ta bỏ chốn này
Ngày mai khăn gói về nơi khác
Có gã chồng yêu, luôn gặp may!

Tôi uống hồn tôi trong cô quạnh
Chân đá chân về trong mỏng manh
Nụ ước mơ vừa đang vỡ nát
Nụ tình kia cũng chả đạt thành

Và tôi cười thất thanh khản cổ
Một đời, một nửa vội xuống mồ
Con tim dại lắm yêu người lạ
Má hồng hây hẩy chết hư vô.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016