Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 08:23

Mồ hôm nay lớn hơn hôm qua
Cứ chôn và cứ lớn
Sống là sống, chết là chết hay sao?


2015