Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 11:38

Năm mặt toả năm châu
Bốn lòng soi nhân thế
Gom tham, gom tham
Khổ đau chôn sống
Kiếp người gian manh.


Cái bè, Tiền Giang, 2015