Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 16:52

Lượn sóng trinh nguyên đang múa vũ
Môi triều cong vút uốn tình say
Anh như chú bé thèm bao mật
Luôn uống đê mê chiếc lưỡi này.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017