Đầu xuân rải nhẹ nét mưa bay
Đã có tình xuân em tỏ bày
Đã xâu tất cả thành ngọc bích
Mỗi lúc chuỗi kề tay trong tay

Ta nép hiên nhà men con đê
Những tàu lá chuối đa tình lắm
Gần cạnh cọ nhau mà lên tiếng
Như tôi nói hẹn lúc trăng rằm

Mái tóc trăng lên mùi thơm ngát
Mà lồng châu ngọc ở môi ngoan
Như là sông chảy hồng mọi thứ
Điềm đạm tôi nghe ý chiều tàn.


Cái Bè, Tiền Giang, 1996