Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:55

Giận chi mà giận nàng ơi
Cơm canh đã nguội mặt giời đã lên
Tối nay vào lúc đỏ đèn
Đôi ta chung gối làm quen, lại lành.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016