Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 11:01

Làm thơ thật tệ cô ơi
Đánh đàn cũng dở thôi rồi người đi!
Bọn mình từ tuổi tình si
Bệnh tình trở nặng biết chi ngả nào!
Nhà nghèo mà thích trèo cao
Lụa là cô đẹp làm sao bây giờ?
Nhớ hôm mây nước đợi chờ
Giăng sao hò hẹn không ngờ quên tôi
Cô ca ngọt quá để rồi
Tôi thèm xin nữa những lời líu lo
Hôm nay gắng học hát hò
Tập đàn theo nhịp khỏi lo cô phiền
Vần thơ cũng mượt tôi yên
Xin cô góp ý ghép nên đôi mình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2006