Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:09

U sầu hoá kiếp những niềm vui
Múa hát trời cao, biển ngọc cười
Chợt gió làm tan cung mộng ảo
Tràn ra tứ phía nỗi chơi vơi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017