Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 10:58

Sương là hồn
Gió là hồn
Lệ khóc ai
Mùa thu qua
Tung bay đôi cánh mộng trên đời
Kéo lại vài chân mơ dưới hoa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016