Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 14:40

Còn không nói đẩy nói đưa
Có chồng thẳng mạch cho vừa lòng nhau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018