Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/08/2017 15:19

Còn duyên con bướm bay xa
Hoa tàn bướm hỡi lại mà làm chi?
Anh đi đường, mặc anh đi
Tôi về tôi khổ lệ mi treo sầu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017