Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:31

Cà mà là buổi thuyết trình
Cà ràng cà rịch cho mình chán xem
Cà qua đám ớt ban đêm
Ca chua cà pháo cà thêm dài dòng.


2000