Trời xanh ai vẽ bức sơn dầu
Một khách êm đềm khẽ đến câu
Làn khói lửng lơ màu trắng xám
Bờ ao sóng sánh bóng thu sầu
Tình người ai gửi thu phai ảnh
Đạo nghĩa ta mang lá bạc màu
Dạ thấy bồi hồi, tim lại nhói
Cuộc đời đen bạc ngẫm thương đau.


Cái Bè, Tiền GIang, 2016