Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 18:38

Bướm ơi! Bướm lạc vườn đào
Hãy yêu một đoá, hãy trao tâm tình
Hoa rơi từng cánh tàn trinh
Bướm thời khô xác dáng hình ai lo?
Lựa đi, lựa bảy lựa ba
Lựa ra thằng ngốc để ta khóc ròng.
Kiếm đâm một nhát rồi thôi
Lửa tình thiêu đốt khôn nguôi tháng ngày.


2000