Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:51

Bão là bão tố đấy thôi
Bão lòng có thế chung đôi bao ngày.


2000